Voorwaarden

Op al onze reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden van de Horeca (UVH) van toepassing. Deze liggen ter inzage en worden op uw verzoek kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

Annuleringsregeling (naar UVH artikel 9.1 en 9.4 )
Het kan voorkomen dat u genoodzaakt bent van uw reservering af te zien. Zodra u dat weet verzoeken wij u ons dat schriftelijk of per e-mail te melden.

  • Indien u korter dan 6 maanden voor de overeengekomen aankomstdatum een reservering annuleert betaalt u 10% van het reserveringsbedrag als annuleringskosten.
  • Indien u korter dan 3 maanden voor de overeengekomen aankomstdatum een reservering annuleert betaalt u 15% van het reserveringsbedrag als annuleringskosten.
  • Indien u korter dan 2 maanden voor de overeengekomen aankomstdatum een reservering annuleert betaalt u 35% van het reserveringsbedrag als annuleringskosten.
  • Indien u korter dan 1 maand voor de overeengekomen aankomstdatum een reservering annuleert betaalt u 60% van het reserveringsbedrag als annuleringskosten.
  • Indien u korter dan 2 weken voor de overeengekomen aankomstdatum een reservering annuleert betaalt u 85% van het reserveringsbedrag als annuleringskosten.
  • Indien u korter dan 7 dagen voor de overeengekomen aankomstdatum een reservering annuleert betaalt u 100% van het reserveringsbedrag als annuleringskosten.

Betalingsregeling (naar UVH artikel 10 en 11)
Zo snel mogelijk na de vertrekdatum sturen wij u een gespecificeerde nota. Indien u per gast een aparte factuur wenst, brengen wij € 7,50 per factuur in rekening voor administratiekosten. Wij verzoeken u de facturen binnen 28 dagen te betalen.